Ceglédi Szakképzési Centrum – Közzétételi dokumentumok

Általános Szerződési Feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket az alábbiak szerint:

1. A weboldal címe:
http://ceglediszc.hu/dka
 

2. Az oldal üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) adatai:
Ceglédi Szakképzési Centrum
 

3. Az általános szerződési feltételek elfogadása:
3.1. A felhasználó ha az oldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Weboldal felhasználója között.
3.2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait!

4. Alapvető rendelkezések:
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

5. Adatkezelési szabályok:
Külön oldalon foglalkozunk az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal.

6. Regisztráció nem szükséges:

Ügyfél jogosult adatait bármikor töröltetni az Szolgáltatónak küldött üzenettel. Ezt követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni az adatok törléséről. A Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

7. Az adásvételi szerződés létrejötte:
7.1. Ha a felhasználó megrendelést küld, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
7.2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
7.3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában, automatikusan tárolja.

8. Elállási jog:
8.1. A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt szolgáltatás megkezdésétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, a kifizetett vételárat a Szolgáltató visszatéríti.

Bejelentés:
– A legegyszerűbb és leggyorsabb bejelentést a Kapcsolat oldalon tudja megtenni.
Visszajelzés:
Szolgáltató 1 munkanapon belül visszajelez a bejelentésre, esetleg egyeztetés céljából felveszi Önnel a kapcsolatot.
Pénz visszatérítés:
– Ezt követően Szolgáltató visszautalja Önnek a kifizetett vételárat.

8.2. Minőségi kifogás (Garancia) ügyintézésének menete:
Bejelentés:
– A legegyszerűbb és leggyorsabb bejelentést a Kapcsolat oldalon tudja megtenni.
Visszajelzés:
Szolgáltató 1 munkanapon belül visszajelez a bejelentésre, esetleg egyeztetés céljából felveszi Önnel a kapcsolatot.
Pénz visszatérítés:

– Ezt követően Szolgáltató visszautalja Önnek a kifizetett vételárat.